Nieuw deel Cookiewet treedt op 1 januari 2013 in werking

Nieuw deel Cookiewet 1 januari 2013Vanaf 1 januari 2013 gaat een nieuw deel van de cookiewet in werking treden. Deze wijziging staat ook bekend als het amendement van Van Bemmel. De cookiewet is 5 juni 2012 in werking getreden. (Daarover hebben we al eerder op deze site geschreven. Klik hier voor dat artikel) Vanaf die dag moet je al op je website de bezoeker informeren en toestemming vragen bij cookies. Vanaf 1 januari 2013 komt daar een vervolgstap bij: de wet gaat er dan vanuit dat tracking cookies persoonsgegevens bevatten.

Wat houdt het in?

Het gaat om het zogenaamde ‘rechtsvermoeden’ dat bij tracking cookies sprake is van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Dit houdt kort gezegd in dat los van het informeren en toestemming vragen voor het plaatsen van cookies, je ook aan de vereisten in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moet voldoen. Je moet dan onder meer uw cookiebestand melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Degene die in dat bestand staan, hebben vervolgens het recht op inzage en correctie van deze gegevens. Doordat er vanuit wordt gegaan dat er bij tracking cookies persoonsgegevens worden verwerkt, ligt de bewijslast vanaf 1 januari bij jou als websitebeheerder. Als je tracking cookies plaatst en leest, is het aan jou om aan te tonen dat je geen persoonsgegevens verwerkt. Nu is het nog zo dat het CBP moet bewijzen dat je persoonsgegevens verwerkt. De bewijslast wordt dus omgedraaid en komt in plaatst van bij het CBP vanaf 1 januari 2013 bij jou te liggen.

Op de site van CBP staat informatie over het melden en een stappen-overzicht waarin je kunt zien of je verplicht bent je site daar te melden.


Conclusie

Je moet vanaf 1 januari 2013 zelf bewijzen dat je geen persoonsgegevens verwerkt met je trackingcookie, mocht je worden aangesproken door het CBP. Zorg er dus voor dat je een document hebt waarin je aantoont dat je trackingcookies geen persoonsgegevens bevatten of meldt je cookiebestand bij de toezichthouder: het CBP.


Volledig cookiewet dossier

Via het juridisch loket van DDMA – dossier cookies – vind je naast alle beleidsartikelen, onder andere ook een handige handleiding cookiewet dat je daar gratis kunt downloaden.

De bron van dit bericht is de website van DDMA.

Cookie Confirm

Twentronix biedt een Joomla-extensie 'Cookie Confirm'. Daarmee zorg je ervoor dat je site in ieder geval maximaal voldoet aan de Cookiewet.
CookieConfirm verzorgt niet het melden bij het CBP. Daar blijf je wel zelf verantwoordelijk voor.

 

Update (21 december 2012)

Op de site van WebWereld schreef Henk-Jan Buist een artikel over Cookiewaarschuwingen in combinatie met Google Analytics.
Conclusie van zijn verhaal is dat de overheid het allemaal nog lang niet zeker weet. Er heerst nog grote onduidelijkheid. Ook over de aanpak van overtreders, Het lijkt erop dat de overheid de grote overtreders gaat aanpakken. En dat de kleine websites hierdoor (nog) niet geraakt worden.

Lees het artikel op WebWereld via deze link.