Voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur van het Joomla! Project

joomlaSinds 2005 is de internationale organisatie van het Joomla-project nauwelijks veranderd. In opdracht van de gezamenlijke Joomla!-leiding heeft het structuurteam een voorstel gemaakt voor een nieuwe opzet. Dit voorstel is afgelopen oktober gedeeld met de projectwerkgroepen. Hier vind je meer informatie over de achtergrond, de werkwijze en de planning.