Skip to main content

Joomla 3.0 komt eraan

Dit artikel is een vertaling van het artikel dat Mark Dexter over Joomla 3.0 op het Community-portaal van Joomla.org heeft gepubliceerd. (Version 3.0 is comming)
Vertaling is geschreven door Wouter Franken voor JoomlaNL.


Joomla CMS versie 3.0 is staat gepland om te worden vrijgegeven in september 2012. Mocht je het gemist hebben, het Joomla-team heeft besloten om het uitkomen van de nieuwe Joomla-versies te verschuiven naar maart en september (in plaats van januari en juli). Na het uitkomen van deze eerste 3.0 versie in september zal versie 3.1 uitkomen in maart 2013 en 3.5 in september 2013.
Versie 3.0 is de eerste grote nieuwe versie die wordt uitgebracht op basis van de versiecyclus die in januari 2011 is afgesproken. Dit betekent, voor zowel de community als het leadershipteam, dat de Joomla-versies nu kunnen worden uitgebracht volgens een van te voren bekend schema.
Het is belangrijk om te beseffen dat Joomla 3.0 niet voor iedereen is. Joomla 2.5 is de zogenaamde ‘long-term-support’versie (LTS). De meeste productiewebsites draaien inmiddels op Joomla 2.5 en zullen daar hoogst waarschijnlijk ook wel op blijven draaien totdat Joomla 3.5 uit komt. Versie 3.0 is onderdeel van de standaard supportcyclus (STS). Deze versie is voor mensen die de nieuwe toepassingen van Joomla al willen gaan toepassen of die met de laatste ontwikkelingen voorop willen lopen. Van alle gebruikers die met 3.0 gaan werken wordt verwacht dat ze wel updaten naar 3.1 en 3.5 als die uitkomen.

Wat voor nieuwe mogelijkheden zitten er in Joomla 3.0?


Natuurlijk hangt het antwoord af van de nieuwe toepassingen die op tijd klaar zijn als Joomla 3.0 wordt vrijgegeven. Dus is het tot die tijd niet helemaal zeker te zeggen. Om die reden is niet alles wat hieronder wordt besproken al gegarandeerd beschikbaar in september.
Als je dat dus in gedachten houdt, dan wordt hieronder beschreven waarvan wordt gedacht en gehoopt  dat het in 3.0 zal zitten. Dit is op basis van plannen en aanpassingen waar momenteel aan wordt gewerkt.

Nieuwe opmaak en UI gebaseerd op Bootstrap

De meest zichtbare verandering die in versie 3.0 wordt verwacht,  is de nieuwe opmaak en UI (Gebruikers interface), gebaseerd op het Bootstrap HTML/CSS/JS framework van  Twitter. Het doel van deze verandering is om een standaard set van UI“widgets” op te leveren. Hierdoor kunnen extensie-ontwikkelaars en templatebouwers werken vanuit dezelfde standaard set voor de opmaak. Hierdoor wordt het mogelijk dat extensie-ontwikkelaars zich op de functionaliteit kunnen richten en templatebouwers zich erop kunnen richten dat de extensies het doen,  zonder dat er voor verschillende extensies aanpassingen in het template nodig zijn.

Het Bootstrap framework is gebaseerd op het jQuery JavaScript framework. Als onderdeel van deze wijziging zal jQuery dus vrijwel zeker in Joomla 3.0 worden opgenomen. MooTools zal in deze versie ook gehandhaafd blijven.

Het gebruik van Bootstrap betekend wel dat de HTML-opmaak voor de basisextensies zal wijzigen. Dit betekend dat templates die zijn gemaakt voor Joomla 2.5 waarschijnlijk hier en daar aangepast moeten worden, zodat ze binnen 3.0 kunnen werken. Het Joomla-team hoopt dat dit uiteindelijk maar kleine aanpassingen zullen zijn en dat deze goed worden gedocumenteerd. Er is ook hoop dat de Bootstrap-aanpassingen al in de 2.5-versies kunnen worden opgenomen. Als dit gaat lukken dan moeten de templates zo worden geschreven dat ze voor de nieuwe 2.5-versies en 3.0 geschikt zijn.

Platformversie 12.2

Op dit moment is het plan om versie 12.2 van het platform te gaan gebruiken voor versie 3.0. Het wordt verwacht dat deze platformversie in staat is classes toe te voegen ter ondersteuning van een uniform contentmodel (UCM). Verder zal dit ook een verbeterde model-view-controller (MVC) structuur bevatten
Deze nieuwe classes worden niet in de basis-componenten van versie 3.0 gebruikt. Maar ze zullen beschikbaar zijn voor extensie-ontwikkelaars zodat er mee kunnen starten om ze te gaan gebruiken. De verwachting is nu dat de basiscomponenten op dit nieuwe platform worden aangepast als nieuwe classes in Joomla versie 4.0.
Als onderdeel hiervan zullen een aantal classes die nu in het huidige platform zitten (libraries/joomla map) worden verplaatst naar de CMS-map (libraries/cms map). Dit maakt het transparant voor extensies die de API gebruiken om deze classes te laden.

Andere wijzigingen?

Als de recente geschiedenis een richtlijn kan zijn, dan is dat een indicatie dat er enkele nieuwe mogelijkheden in versie 3.0 binnensluipen. Enkele gebieden waar veranderingen in ontwikkeling zijn; Smart search, multi-site, SQL performance en ondersteuning voor  PostgreSQL. Net als bij de andere wijzigingen is het ook hier niet zeker dat ze allemaal worden opgenomen. Alleen nieuwe toepassingen die klaar zijn op de einddatum voor de nieuwe versie worden er in opgenomen.

Update-proces en Backward Compatibility

Het doel is dat 3.0 zo veel mogelijk voldoet aan backward compatible (d.w.z kunnen werken met vorige versies). Het is de bedoeling dat de meeste 2.5 extensies, behalve templates, zullen werken in 3.0 met hooguit kleine aanpassingen

Omdat de HTML-opmaakaanpassing richting Bootstrap ook aanpassingen vraagt voor templates zullen enkele aanpassingen daarin wel moeten worden gemaakt  Dit zal duidelijker worden als we dichter bij het uitkomen van de nieuwe versie komen.

Het update-proces van 2.5 naar 3.0 moet automatisch en eenvoudig worden gedaan. Net zoals bij de belangrijke updates. Gebruikers kunnen per website instellen of er automatisch wordt gezocht  naar de nieuwe updates  van de LTS-versie (dit is de standaard) of anders de STS-updates. Afhankelijk van de gemaakte keuze kunnen er dus verschillende updateberichten worden getoond als er in de administrator back-end wordt ingelogd.

Systeem eisen

Versie 3.0 heeft  PHP versie 5.3 en MySQL versie 5.1 nodig (MySQL 5.5 wordt aangeraden). Joomla zal Microsoft SQL Server blijven ondersteunen en zal hopelijk de ondersteuning voor  PostgreSQL toevoegen.
Het is te verwachten dat de ondersteuning op de oudere mysql driver in PHP zal komen te vervallen en het gebruik van een nieuwere mysqli driver dus verplicht wordt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de INNODB engine binnen MySQL vereist zal worden. INNODB is voor enkele nieuwe platformtabellen. Deze wijzigingen zullen niet voor problemen zorgen voor hostingpartijen die er voor zorgen dat hun software-omgeving up-to-date is. Het zal overigens ook pas in septembet 2013 zijn dat de bestaande sites moeten updaten naar Joomla 3.0.

Belangrijke data

Omdat het Joomla CMS nu werkt op een geplande versiecyclus, moet er strict met einddata worden
gewerkt. Hieronder enkele belangrijke momenten:

  • 1 Juli: Versie 3.0 alpha package. Dit is in de basis een versie om third-party extensies te testen nadat ze zijn verplaatst van de platform-map naar de CMS-map. Toepassingen hoeven dan dus nog niet klaar te zijn, maar als ze het zijn, kunnen ze worden toegevoegd.
  • 1 Augustus: Versie 3.0 beta package. Deze versie zou alle nieuwe toepassingen moeten bevatten die beschikbaar komen in versie 3.0. Alle toepassingen moeten dus klaar zijn voor deze belangrijke datum, om in deze versie te kunnen worden opgenomen.
  • 1 September: Versie 3.0 RC1. Deze versie moet al het dichtst bij de definitieve versie komen.
  • 15 September: Versie 3.0.0.

 

Wat kun jij doen?

Het Joomla-team heeft de community nodig om versie 3.0 tot een succes te maken. Er zijn verschillende mogelijkheden om hierbij betrokken te te raken:

  1. Help met testen van nieuwe toepassingen en bug fixes. De beste manier om hierbij te worden betrokken is deel te nemen aan het Bug Squad-team en/of de feature tracker te volgen. De Feature tracker link is http://joomlacode.org/gf/project/joomla/tracker/?action=TrackerItemBrowse&;tracker_id=8549. De Bug Squad link is http://docs.joomla.org/Bug_Squad.
  2. Help met documentatie. Hier is de link: http://docs.joomla.org/Production_Working_Groups#Documentation_Working_Group.


Het zijn boeiende tijden voor het project.
Help het Joomla-team mee om van Joomla 3.0 de beste versie ooit te maken!


Reageren op dit bericht kan op het JoomlaNL-forum via deze link.