Skip to main content

Joomla! 3.9.17 is vrijgegeven

joomla 3917 release

Joomla 3.9.17 is op dinsdag 21 april vrijgegeven. Dit is een veiligheidsrelease voor de 3.x series van Joomla die drie kwetsbaarheden oplost en meer dan 40 bug-reparaties en verbeteringen bevat.
Let op: Maak altijd eerst een volledige back-up van de website voordat je de update uitvoert.

Wat zit er in 3.9.17?

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen, reparaties en verbeteringen in deze versie:

Gerepareerde kwetsbaarheden

  • Lage prioriteit - Core - Onjuiste toegangscontrole in de bewerkingsfunctie van het toegangsniveau van com_users (van invloed op Joomla 3.8.8 t / m 3.9.16) Meer informatie »
  • Lage prioriteit - Core - Ontbrekende controles voor de root-gebruikersgroep in de usergrouptabel (van invloed op Joomla 2.5.0 t / m 3.9.16) Meer informatie »
  • Lage prioriteit - Core - Onjuiste toegangscontrole in de functie voor het verwijderen van toegangsniveaus van com_users (van invloed op Joomla 2.5.0 t / m 3.9.16) Meer informatie »

Gerepareerde bugs en verbeteringen

  • Verwijdering van een onnodig bestand toegevoegd aan 3.9.16 #28307
  • Meertalige koppelingen: oplossing voor de knoppen Koppelingen bewerken in menu-items #28339 and in Category #28678
  • PHPMailer geüpgraded naar de nieuwste versie #28398
  • 'Nieuwe' MVC-klassen beëindigingsmelding voor 4.0 in plaats van 5.0 #28366
  • Vergemakkelijk het gebruik van het helpsysteem door derden #13286
  • PostgreSQL: fix voor het laden van modules #28278

Bezoek GitHub voor de volledige lijst met bugreparaties.