Skip to main content

Joomla 4.3.4 is vrijgegeven

joomla 434Op dinsdag 22 augustus 2023 is Joomla 4.3.4 vrijgegeven.

Deze versie zet de hoge normen van Joomla 4 op het gebied van toegankelijk webontwerp voort en benadrukt Joomla's waarden van inclusiviteit, eenvoud en veiligheid in een nog krachtiger open-source webplatform.

Maak altijd eerst een volledige back-up van mappen en bestanden en je database voordat je de update uitvoert. 

Bug-reparaties en verbeteringen met 4.3.4

Artikelen

De pagina met gearchiveerde artikelen is niet volledig toegankelijk

Contacten

Verkeerde taalreeksen voor de tabelkolomtitel voor de lijst

Velden

Kleurveld mist het onchange-attribuut (geavanceerde lay-out)

Configuratie

Herintroduceer verloren toegang voor ACL-wijzigingen

Templates

De activavalidatie voor onderliggende temp[lates is defect

Werkstroom

Leeg filter voor workflowfase in de aanbevolen artikelen (ontbrekende context)

Planner

Reparatie van autorisatieheader

Webservices

Fout op PHP 8 voor veldgroepen

Rondleidingen met gids

Javascript-oplossingen / betere stap voor lokale opslag van gebruikers
Merk op wanneer de plug-in is uitgeschakeld

Foutpagina's

Foutpaginaweergave met niet-gesloten uitvoerbuffers opgelost

Slim zoeken

Chinese tokenisatie repareren

Verder

filter CSS-klassenvalidatie ontbreekt voor sommige velden (waarschuwing als mensen het menupictogramveld voor andere dan klassen gebruiken)

De volledige lijst op GitHub is hier https://github.com/joomla/joomla-cms/milestone/108?closed=1