Doorzoek het forum

Trefwoord

Welkom bij Joomla!NL

Om alle mogelijkheden van dit forum te kunnen gebruiken, moet je je eerst registreren.

× Vermeld in iedere vraag duidelijk:
  1. De versie van Joomla! 3.X die je gebruikt
  2. De volledige url van je website indien mogelijk.
  3. De versie van de extensie waar de vraag over gaat.

Gebruik FPA (Forum Post Assistant)

26 feb 2022 11:54 26 feb 2022 11:59 door mjakarel.
Heeft onderwerp gestart
Gebruik FPA (Forum Post Assistant) #1
Ik wil graag weten of ik in forum gebruik mag maken van FPA.
Want ik ervaar een probleem in Joomla 3.10.6 als ik de PHP versie wil upgraden naar 8.x
Er verschijnt dan een Helix 3 pagina met deze melding '0 Attempt to modify property "shortcode_tags" on null'.
Nu heb ik het FPA script geupload en laten lopen 'mkservices.nl/fpa-en.php', er verschijnt een hele waslijst.
Ik weet niet of en wat ik nu moet wijzigen.
De stappen heb ik gevolgd om in quote de inhoud van de waslijst weer te geven, die ziet er als volgt uit:

Joomla! Instance :: Joomla! 3.10.5-Stable (Daraja) 15-January-2022
Joomla! Platform :: Joomla Platform 13.1.0-Stable (Curiosity) 24-Apr-2013
Joomla! Configured :: Yes | Read-Only (444) |
Configuration Options :: Offline: false | SEF: true | SEF Suffix: false | SEF ReWrite: true | .htaccess/web.config: Yes | GZip: true | Cache: true | CacheTime: 15 | CacheHandler: file | CachePlatformPrefix: false | FTP Layer: false | Proxy: false | LiveSite: | Session lifetime: 15 | Session handler: none | Shared sessions: false | SSL: 2 | Error Reporting: none | Site Debug: false | Language Debug: false | Default Access: Public | Unicode Slugs: false | dbConnection Type: mysqli | PHP Supports J! 3.10.5: Yes | Database Supports J! 3.10.5: Yes | Database Credentials Present: Yes |

Host Configuration :: OS: Linux | OS Version: 4.19.0-13-amd64 | Technology: x86_64 | Web Server: Apache | Encoding: gzip, deflate, br | System TMP Writable: Yes | Free Disk Space : 448.66 GiB |

PHP Configuration :: Version: 8.0.13 | PHP API: apache2handler | Session Path Writable: Yes | Display Errors: 0 | Error Reporting: 22527 | Log Errors To: | Last Known Error: | Register Globals: | Magic Quotes: | Safe Mode: | Allow url fopen: 1 | Open Base: | Uploads: 1 | Max. Upload Size: 32M | Max. POST Size: 32M | Max. Input Time: 60 | Max. Execution Time: 30 | Memory Limit: 128M

Database Configuration :: Version: 5.5.5-10.2.40-MariaDB-log (Client:mysqlnd 8.0.13) | Database Size: 37.56 MiB | #of Tables with config prefix: 191 | #of other Tables: 0 | User Privileges : GRANT ALL

PHP Extensions :: Core (8.0.13) | date (8.0.13) | libxml (8.0.13) | openssl (8.0.13) | pcre (8.0.13) | zlib (8.0.13) | filter (8.0.13) | hash (8.0.13) | json (8.0.13) | Reflection (8.0.13) | SPL (8.0.13) | session (8.0.13) | standard (8.0.13) | sodium (8.0.13) | apache2handler (8.0.13) | mysqlnd (mysqlnd 8.0.13) | PDO (8.0.13) | xml (8.0.13) | bcmath (8.0.13) | bz2 (8.0.13) | calendar (8.0.13) | ctype (8.0.13) | curl (8.0.13) | dom (20031129) | mbstring (8.0.13) | FFI (8.0.13) | fileinfo (8.0.13) | ftp (8.0.13) | gd (8.0.13) | gettext (8.0.13) | iconv (8.0.13) | imagick (3.5.1) | imap (8.0.13) | intl (8.0.13) | ldap (8.0.13) | exif (8.0.13) | mysqli (8.0.13) | pdo_mysql (8.0.13) | pdo_sqlite (8.0.13) | Phar (8.0.13) | posix (8.0.13) | readline (8.0.13) | shmop (8.0.13) | SimpleXML (8.0.13) | soap (8.0.13) | sockets (8.0.13) | sqlite3 (8.0.13) | sysvmsg (8.0.13) | sysvsem (8.0.13) | sysvshm (8.0.13) | tokenizer (8.0.13) | xmlreader (8.0.13) | xmlwriter (8.0.13) | xsl (8.0.13) | zip (1.19.5) | Zend OPcache (8.0.13) | Zend Engine (4.0.13) |
Potential Missing Extensions ::
Disabled Functions :: pcntl_alarm | pcntl_fork | pcntl_waitpid | pcntl_wait | pcntl_wifexited | pcntl_wifstopped | pcntl_wifsignaled | pcntl_wifcontinued | pcntl_wexitstatus | pcntl_wtermsig | pcntl_wstopsig | pcntl_signal | pcntl_signal_get_handler | pcntl_signal_dispatch | pcntl_get_last_error | pcntl_strerror | pcntl_sigprocmask | pcntl_sigwaitinfo | pcntl_sigtimedwait | pcntl_exec | pcntl_getpriority | pcntl_setpriority | pcntl_async_signals | pcntl_unshare | |

Switch User Environment :: PHP CGI: No | Server SU: No | PHP SU: No | Potential Ownership Issues: No

Apache Modules :: core | mod_so | mod_watchdog | http_core | mod_log_config | mod_logio | mod_version | mod_unixd | mod_access_compat | mod_alias | mod_auth_basic | mod_authn_core | mod_authn_file | mod_authz_core | mod_authz_groupfile | mod_authz_host | mod_authz_user | mod_autoindex | mod_backend | mod_cgi | mod_deflate | mod_dir | mod_env | mod_expires | mod_filter | mod_headers | mod_mime | prefork | mod_negotiation | mod_php | mod_remoteip | mod_reqtimeout | mod_rewrite | mod_setenvif | Apache |
Potential Missing Modules :: mod_ssl |

Core Folders :: images/ (755) | components/ (755) | modules/ (755) | plugins/ (755) | language/ (755) | templates/ (755) | cache/ (755) | logs/ (755) | tmp/ (755) | administrator/components/ (755) | administrator/modules/ (755) | administrator/language/ (755) | administrator/templates/ (755) | administrator/logs/ (---) |

Elevated Permissions (First 10) ::

Database statistics :: Uptime: 12051397 | Threads: 57 | Questions: 3726944001 | Slow queries: 3824 | Opens: 170438006 | Flush tables: 143 | Open tables: 8000 | Queries per second avg: 309.254 |

Components :: Site ::
Core :: com_mailto (3.0.0) 1 | com_wrapper (3.0.0) 1 |
3rd Party:: WF_CLIPBOARD_TITLE (2.9.10) ? | WF_SPELLCHECKER_TITLE (2.9.10) ? | WF_ARTICLE_TITLE (2.9.10) ? | WF_HELP_TITLE (2.9.10) ? | WF_NONBREAKING_TITLE (2.9.10) ? | WF_FONTCOLOR_TITLE (2.9.10) ? | WF_PREVIEW_TITLE (2.9.10) ? | WF_HR_TITLE (2.9.10) ? | WF_PRINT_TITLE (2.9.10) ? | WF_FONTSELECT_TITLE (2.9.10) ? | WF_SEARCHREPLACE_TITLE (2.9.10) ? | WF_LINK_TITLE (2.9.10) ? | WF_TABLE_TITLE (2.9.10) ? | WF_SOURCE_TITLE (2.9.10) ? | WF_BROWSER_TITLE (2.9.10) ? | WF_IMGMANAGER_TITLE (2.9.10) ? | WF_WORDCOUNT_TITLE (2.9.10) ? | WF_XHTMLXTRAS_TITLE (2.9.10) ? | WF_FONTSIZESELECT_TITLE (2.9.10) ? | WF_CONTEXTMENU_TITLE (2.9.10) ? | WF_VISUALBLOCKS_TITLE (2.9.10) ? | WF_AUTOSAVE_TITLE (2.9.10) ? | WF_FORMATSELECT_TITLE (2.9.10) ? | WF_ATTRIBUTES_TITLE (2.9.10) ? | WF_LAYER_TITLE (2.6.29) ? | WF_LISTS_TITLE (2.9.10) ? | WF_STYLE_TITLE (2.9.10) ? | WF_CLEANUP_TITLE (2.9.10) ? | WF_ANCHOR_TITLE (2.9.10) ? | WF_CHARMAP_TITLE (2.9.10) ? | WF_REFERENCE_TITLE (2.9.10) ? | JCE - Noneditable (1.0.0) ? | WF_TEXTCASE_TITLE (2.9.10) ? | WF_FULLSCREEN_TITLE (2.9.10) ? | WF_DIRECTIONALITY_TITLE (2.9.10) ? | WF_EMOTIONS_TITLE (2.9.10) ? | WF_KITCHENSINK_TITLE (2.9.10) ? | WF_STYLESELECT_TITLE (2.9.10) ? | WF_MEDIA_TITLE (2.9.10) ? | WF_VISUALCHARS_TITLE (2.9.10) ? | WF_AGGREGATOR_YOUTUBE_TITLE (2.9.10) ? | WF_AGGREGATOR_DAILYMOTION_TITLE (2.9.10) ? | WF_AGGREGATOR_VIMEO_TITLE (2.9.10) ? | WF_AGGREGATOR_VIDEO_TITLE (2.9.10) ? | WF_AGGREGATOR_AUDIO_TITLE (2.9.10) ? | WF_LINK_SEARCH_TITLE (2.9.10) ? | WF_POPUPS_JCEMEDIABOX_TITLE (2.9.10) ? | WF_FILESYSTEM_JOOMLA_TITLE (2.9.10) ? | WF_LINKS_JOOMLALINKS_TITLE (2.9.10) ? |

Components :: Admin ::
Core :: com_media (3.0.0) 1 | com_categories (3.0.0) 1 | com_redirect (3.0.0) 1 | com_tags (3.1.0) 1 | com_languages (3.0.0) 1 | com_checkin (3.0.0) 1 | com_actionlogs (3.9.0) 1 | com_installer (3.0.0) 1 | com_banners (3.0.0) 1 | com_fields (3.7.0) 1 | com_contenthistory (3.2.0) 1 | com_newsfeeds (3.0.0) 1 | com_login (3.0.0) 1 | com_content (3.0.0) 1 | com_cpanel (3.0.0) 1 | com_associations (3.7.0) 1 | com_users (3.0.0) 1 | com_ajax (3.2.0) 1 | com_messages (3.0.0) 1 | com_weblinks (3.9.0) 1 | com_cache (3.0.0) 1 | com_search (3.0.0) 1 | com_postinstall (3.2.0) 1 | com_menus (3.0.0) 1 | com_modules (3.0.0) 1 | com_joomlaupdate (3.10.1) 1 | com_templates (3.0.0) 1 | com_privacy (3.9.0) 1 | com_plugins (3.0.0) 1 | com_admin (3.0.0) 1 | com_config (3.0.0) 1 | com_finder (3.0.0) 1 |
3rd Party:: Admintools (6.1.5) 1 | COM_SNIPPETS (8.2.0) 1 | COM_REGULARLABSMANAGER (7.6.0) 1 | WATCHFULLI (2.2.9) 1 | COM_RSMONIALS (2.2) 1 | GSD (1.0) 1 | com_aimysitemap (30.1) 1 | COM_FAVICON (2.0.0) 1 | Akeeba (8.0.8) 1 | Eyesite (6.07) 1 | com_smartcountdown3 (3.4.5) 1 | com_tagmeta (1.9.1) 1 | COM_RSPAGEBUILDER (2.0.5) 1 | COM_REREPLACER (12.2.3) 1 | Dictionary (2.1.8) 1 | FlexiContact (13.00.03) 1 | COM_OSMAP (5.0.2) 1 | COM_COALAWEBTRAFFIC (1.1.9) 1 | COM_JOOMGLOSSARY (1.0.0) 1 | Securitycheck (3.4.2) 1 | COM_ADVANCEDTEMPLATES (4.0.4) 1 | COM_CREATIVECONTACTFORM (4.6.2) 1 | Hitsteps Live Stats (2.07) 0 | Hitsteps Live Support (2.07) 0 | Hitsteps Statistics (2.07) 0 | Hitsteps Analytics (2.07) 0 | Hitsteps Live Stats (2.07) 0 | COM_ADVANCEDMODULES (9.0.7) 1 | COM_JCE (2.9.10) 1 | com_jmwascanner (2.3) 0 |

Modules :: Site ::
Core :: mod_syndicate (3.0.0) 1 | mod_stats (3.0.0) 1 | mod_weblinks (3.9.0) 1 | mod_articles_archive (3.0.0) 1 | mod_login (3.0.0) 1 | mod_articles_popular (3.0.0) 1 | mod_tags_similar (3.1.0) 1 | mod_articles_categories (3.0.0) 1 | mod_menu (3.0.0) 1 | mod_users_latest (3.0.0) 1 | mod_custom (3.0.0) 1 | mod_finder (3.0.0) 1 | mod_banners (3.0.0) 1 | mod_languages (3.5.0) 1 | mod_articles_category (3.0.0) 1 | mod_articles_news (3.0.0) 1 | mod_feed (3.0.0) 1 | mod_tags_popular (3.1.0) 1 | mod_whosonline (3.0.0) 1 | mod_articles_latest (3.0.0) 1 | mod_footer (3.0.0) 1 | mod_related_items (3.0.0) 1 | mod_search (3.0.0) 1 | mod_random_image (3.0.0) 1 | mod_wrapper (3.0.0) 1 | mod_breadcrumbs (3.0.0) 1 |
3rd Party:: MOD_DATETIME (2.3.7) 1 | Hitsteps Live Support (2.07) 0 | MOD_CREATIVECONTACTFORM_NAME (4.6.2) 1 | Hitsteps Statistics (2.07) 0 | Snapycode Gmap (1.0) 1 | MOD_SMARTCOUNTDOWN3 (3.4.9) 1 | SP Portfolio (1.4) 1 | ShowIp JT1 (1.0) 1 | RSMonials Module (2.2) 1 | Vina Article Accordion (2.0) 1 | POWr Tabs (3.0) 1 | Menu Wrench (1.1.2) 1 | MOD_COALAWEBTRAFFIC (1.1.9) 1 | RSMonials Scroller Module (2.2) 1 |

Modules :: Admin ::
Core :: mod_multilangstatus (3.0.0) 1 | mod_logged (3.0.0) 1 | mod_latest (3.0.0) 1 | mod_version (3.0.0) 1 | mod_status (3.0.0) 1 | mod_toolbar (3.0.0) 1 | mod_login (3.0.0) 1 | mod_latestactions (3.9.0) 1 | mod_title (3.0.0) 1 | mod_menu (3.0.0) 1 | mod_stats_admin (3.0.0) 1 | mod_submenu (3.0.0) 1 | mod_custom (3.0.0) 1 | mod_sampledata (3.8.0) 1 | mod_feed (3.0.0) 1 | mod_quickicon (3.0.0) 1 | mod_popular (3.0.0) 1 | mod_privacy_dashboard (3.9.0) 1 |
3rd Party:: MOD_DB8404ERRORS (1.2.0) 1 | Hitsteps Live Stats (2.07) 0 |

Libraries ::
Core ::
3rd Party:: file_fof40 (4.1.1) ? | file_fof30 (3.6.2) ? | Library - compojoom (@@VERSION@@) 1 | Regular Labs Library (22.2.18755) 1 |

Plugins ::
Core :: plg_finder_contacts (3.0.0) 1 | plg_finder_tags (3.0.0) 1 | plg_finder_weblinks (3.9.0) 1 | plg_finder_content (3.0.0) 1 | plg_finder_newsfeeds (3.0.0) 1 | plg_finder_categories (3.0.0) 1 | plg_system_debug (3.0.0) 1 | plg_system_languagefilter (3.0.0) 0 | plg_system_stats (3.5.0) 1 | plg_system_p3p (3.0.0) 1 | plg_system_logout (3.0.0) 1 | plg_system_updatenotification (3.5.0) 1 | plg_system_remember (3.0.0) 1 | plg_system_logrotation (3.9.0) 1 | plg_system_log (3.0.0) 1 | plg_system_sef (3.0.0) 1 | plg_system_weblinks (3.9.0) 0 | plg_system_redirect (3.0.0) 1 | plg_system_languagecode (3.0.0) 0 | plg_system_sessiongc (3.8.6) 1 | plg_system_privacyconsent (3.9.0) 0 | PLG_SYSTEM_ACTIONLOGS (3.9.0) 0 | plg_system_cache (3.0.0) 0 | plg_system_fields (3.7.0) 1 | plg_system_highlight (3.0.0) 1 | plg_privacy_user (3.9.0) 1 | plg_privacy_consents (3.9.0) 1 | plg_privacy_content (3.9.0) 1 | plg_privacy_actionlogs (3.9.0) 1 | plg_privacy_message (3.9.0) 1 | plg_user_profile (3.0.0) 0 | plg_user_contactcreator (3.0.0) 1 | plg_user_joomla (3.0.0) 1 | plg_user_terms (3.9.0) 0 | plg_search_contacts (3.0.0) 1 | plg_search_tags (3.0.0) 1 | plg_search_weblinks (3.9.0) 1 | plg_search_content (3.0.0) 1 | plg_search_newsfeeds (3.0.0) 1 | plg_search_categories (3.0.0) 1 | plg_twofactorauth_yubikey (3.2.0) 0 | plg_twofactorauth_totp (3.2.0) 1 | plg_installer_webinstaller (2.1.2) 1 | plg_installer_packageinstaller (3.6.0) 1 | PLG_INSTALLER_URLINSTALLER (3.6.0) 1 | PLG_INSTALLER_FOLDERINSTALLER (3.6.0) 1 | plg_extension_joomla (3.0.0) 1 | plg_content_finder (3.0.0) 1 | plg_content_vote (3.0.0) 1 | plg_content_loadmodule (3.0.0) 1 | plg_content_emailcloak (3.0.0) 1 | plg_content_pagebreak (3.0.0) 1 | plg_content_pagenavigation (3.0.0) 1 | plg_content_joomla (3.0.0) 1 | plg_content_fields (3.7.0) 1 | plg_content_confirmconsent (3.9.0) 0 | plg_quickicon_phpversioncheck (3.7.0) 1 | plg_quickicon_joomlaupdate (3.0.0) 1 | plg_quickicon_eos310 (3.10.0) 1 | plg_quickicon_extensionupdate (3.0.0) 1 | plg_quickicon_privacycheck (3.9.0) 1 | plg_editors-xtd_article (3.0.0) 1 | plg_editors-xtd_module (3.5.0) 1 | plg_editors-xtd_readmore (3.0.0) 1 | plg_editors-xtd_image (3.0.0) 1 | plg_editors-xtd_pagebreak (3.0.0) 1 | plg_editors-xtd_weblink (3.9.0) 0 | plg_editors-xtd_fields (3.7.0) 1 | plg_editors-xtd_menu (3.7.0) 1 | plg_fields_repeatable (3.9.0) 1 | plg_fields_user (3.7.0) 1 | plg_fields_calendar (3.7.0) 1 | plg_fields_integer (3.7.0) 1 | plg_fields_checkboxes (3.7.0) 1 | plg_fields_usergrouplist (3.7.0) 1 | plg_fields_text (3.7.0) 1 | plg_fields_textarea (3.7.0) 1 | plg_fields_url (3.7.0) 1 | plg_fields_sql (3.7.0) 1 | plg_fields_color (3.7.0) 1 | plg_fields_editor (3.7.0) 1 | plg_fields_radio (3.7.0) 1 | plg_fields_imagelist (3.7.0) 1 | plg_fields_list (3.7.0) 1 | plg_fields_media (3.7.0) 1 | plg_authentication_cookie (3.0.0) 1 | plg_authentication_gmail (3.0.0) 0 | plg_authentication_ldap (3.0.0) 0 | plg_authentication_joomla (3.0.0) 1 | plg_captcha_recaptcha (3.4.0) 1 | plg_captcha_recaptcha_invisible (3.8) 1 | PLG_ACTIONLOG_JOOMLA (3.9.0) 1 |
3rd Party:: PLG_CWGEARS (0.6.5) 1 | plg_system_tagmeta (1.9.1) 1 | plg_system_gsd (5.0.2) 1 | System - Aimy Canonical (21.2) 1 | Hitsteps Live Stats (2.07) 0 | PLG_SYSTEM_COMPONENTSANYWHERE (4.8.1) 1 | PLG_SYSTEM_SOURCERER (9.1.1) 1 | PLG_SYSTEM_ADVANCEDTEMPLATES (4.0.4) 1 | PLG_SYSTEM_BACKUPONUPDATE (8.0.8) 1 | PLG_SYSTEM_MODALS (11.10.0) 1 | System - Helix Framework (2.2) 1 | PLG_SYSTEM_WBAMP (1.16.0.847) 1 | com_content wbAMP support (1.16.0.847) 1 | plg_system_shlib (0.4.0.715) 1 | plg_system_jce (2.9.10) 1 | PLG_SYSTEM_SNIPPETS (8.2.0) 1 | System - Google Maps (3.5) 1 | PLG_SYSTEM_DUMMYCONTENT (7.4.2) 1 | plg_system_sitemapcache (1.0.7) 0 | PLG_CWTRAFFICONLINE (1.1.9) 1 | plg_system_nrframework (4.9.17) 1 | System - Securitycheck (3.4.2) 1 | plg_system_sl_scrolltotop (2.0.0) 1 | plg_system_favicon (2.0.0) 1 | plg_system_osmylicensesmanager (2.0.12) 0 | PLG_SYSTEM_WEB357FRAMEWORK (1.9.1) 1 | PLG_SYSTEM_ADMINTOOLS (6.1.5) 1 | PLG_SYSTEM_ADVANCEDMODULES (9.0.7) 1 | PLG_SYSTEM_TOOLTIPS (7.7.3) 1 | System - KeyCAPTCHA (5.0.10) 0 | PLG_SYSTEM_TABS (8.1.3) 1 | T3 Framework (3.0.7) 1 | PLG_SYSTEM_REREPLACER (12.2.3) 1 | PLG_CWTRAFFICCLEAN (1.1.9) 1 | PLG_SYSTEM_REGULARLABS (22.2.18755) 1 | MouseOverZoom (1.3.0) 1 | System - Helix3 Framework (3.0.2) 1 | Creative Contact Form (4.6.2) 1 | plg_system_shlib (0.4.0.715) 1 | PLG_CWTRAFFICCOUNT (1.1.9) 1 | PLG_SYSTEM_SLIDERS (8.1.3) 1 | PLG_GSD_CONTENT (1.0) 1 | plg_user_fullcontactcreator (1.0.7) 1 | PLG_AJAX_WEB357FRAMEWORK (1.9.1) 1 | Helix3 - Ajax (3.0.2) 1 | com_content wbAMP support (1.16.0.847) 1 | plg_editors_jce (2.9.10) 1 | plg_editors_codemirror (5.60.0) 1 | plg_editors_tinymce (4.5.12) 1 | plg_installer_jce (2.9.10) 1 | plg_extension_jce (2.9.10) 1 | plg_content_jce (2.9.10) 1 | smartresizer (1.18 J25-30) 1 | POWr Shortcodes (3.0) 1 | plg_content_imgresizecache (1.1.5) 1 | plg_quickicon_jce (2.9.10) 1 | plg_quickicon_akeebabackup (8.0.8) 0 | OSMap - Kunena Plugin (3.3.0) 0 | OSMap - Mosets Tree Plugin (3.3.0) 0 | OSMap - Virtuemart Plugin (3.3.0) 0 | OSMAP_PLUGIN_K2 (3.3.0) 0 | OSMap - WebLinks Plugin (3.3.0) 1 | OSMap - SobiPro Plugin (3.3.0) 0 | PLG_OSMAP_JOOMLA (5.0.2) 0 | PLG_EDITORS-XTD_SOURCERER (9.1.1) 1 | PLG_EDITORS-XTD_MODALS (11.10.0) 1 | POWr Icon (1.0) 1 | PLG_EDITORS-XTD_SNIPPETS (8.2.0) 1 | PLG_EDITORS-XTD_DUMMYCONTENT (7.4.2) 1 | PLG_EDITORS-XTD_TOOLTIPS (7.7.3) 1 | PLG_EDITORS-XTD_TABS (8.1.3) 1 | PLG_EDITORS-XTD_SLIDERS (8.1.3) 1 | plg_fields_mediajce (2.9.10) 1 | Authentication - WAP Admin Access L (1.0.0) ? | PLG_ACTIONLOG_ADVANCEDTEMPLATES (4.0.4) 1 | PLG_ACTIONLOG_REGULARLABSMANAGER (7.6.0) 1 | PLG_ACTIONLOG_SNIPPETS (8.2.0) 1 | PLG_ACTIONLOG_ADMINTOOLS (6.1.5) 1 | PLG_ACTIONLOG_ADVANCEDMODULES (9.0.7) 1 | PLG_ACTIONLOG_REREPLACER (12.2.3) 1 | PLG_ACTIONLOG_AKEEBABACKUP (8.0.8) 0 |

Templates :: Site :: shaper_helix3 (3.0.2) 1 | protostar (1.0) 1 | AS 002097 Free (1.2.1) 1 | beez3 (3.1.0) 1 | custom_helix3 (1.0) 1 |
Templates :: Admin :: isis (1.0) 1 | hathor (3.0.0) 1 |


Aanname is vaak de oorzaak van puinhoop en ellende

Mario
mjakarel
Bekend met Joomla!NL
Bekend met Joomla!NL
Berichten: 144
Lees meer
26 feb 2022 15:19
Gebruik FPA (Forum Post Assistant) #2
Je kunt beter de foutrapportage op maximum zetten. Ik vermoed dat je een extensie gebruikt die niet geschikt is voor PHP 8.

Groetjes, Astrid
Gebruik de zoekfunctie van dit forum voordat je een nieuwe vraag plaatst.
Vragen uitsluitend via dit Forum.
yndi.nl - kvk 17157725
Is je vraag beantwoord? Dan kan je het draadje zelf sluiten .
Wil je Joomla!NL steunen? Dat kan met een donatie.

Deze afbeelding is verborgen voor gasten.
Login of registreer om deze te zien.

Astrid
Moderator + Technisch team
Moderator + Technisch team
Berichten: 35519
Lees meer
01 mrt 2022 10:47
Heeft onderwerp gestart
Gebruik FPA (Forum Post Assistant) #3
@Astrid, bedankt voor je reactie.
Als ik de foutreportage (onder kopje 'server') op 'maximum' instel dan krijg ik bij het opslaan van de instelling meteen een wit venster.
Blijkbaar gaat er dan iets over z'n nek.

Aanname is vaak de oorzaak van puinhoop en ellende

Mario
mjakarel
Bekend met Joomla!NL
Bekend met Joomla!NL
Berichten: 144
Lees meer
01 mrt 2022 11:33
Gebruik FPA (Forum Post Assistant) #4
Dan kun je het beste één voor één al je gebruikte extensies nalopen en op de website van de betreffende ontwikkelaar kijken of die extensie al geschikt is voor PHP 8.
Zo kun je het afpellen tot de oorzaak is gevonden.

Met vriendelijke groet,
Wouter Compactweb.nl
Voordat je een vraag post, gebruik eerst de zoekfunctie van ons forum.
Ik beantwoord geen vragen via PM
WoodyF4u
Moderator + Nieuwsteam
Moderator + Nieuwsteam
Berichten: 10547
Lees meer
09 mrt 2022 14:26
Heeft onderwerp gestart
Gebruik FPA (Forum Post Assistant) #5

Dan kun je het beste één voor één al je gebruikte extensies nalopen en op de website van de betreffende ontwikkelaar kijken of die extensie al geschikt is voor PHP 8.
Zo kun je het afpellen tot de oorzaak is gevonden.

Ik heb een andere oplossing bedacht, omdat ik een probleem heb met mijn korte termijn geheugen en ernstige overprikkeling.
Om te beginnen heb ik de laatste backup en database kopie teruggezet.
Daarna heb ik onderdelen die ik niet meer kon gebruiken na de nieuwere updates, uitgeschakeld of verwijderd.
Alleen de onderdelen die zijn uitgeschakeld (o.a omdat ik ze niet meer gebruik of omdat ze niet meer worden ondersteund) heb ik verwijderd.
De problemen zijn nu opgelost.
Voor nu alvast bedankt.

Op naar het volgende probleem.
Maar daar maak ik een nieuw onderwerp voor aan, de perikelen rondom de upgrade naar J4.

Aanname is vaak de oorzaak van puinhoop en ellende

Mario
mjakarel
Bekend met Joomla!NL
Bekend met Joomla!NL
Berichten: 144
Lees meer
09 mrt 2022 15:30 09 mrt 2022 15:31 door Jelle.
Gebruik FPA (Forum Post Assistant) #6
Bedankt voor het terugkoppelen.
Fijn dat het is opgelost.
Dan sluiten we deze topic.

Groeten, Jelle
Voordat je een vraag post, gebruik eerst de zoekfunctie van ons forum eens.
Vragen via dit Forum (niet per PM of E-mail)
Is je vraag opgelost? Dan kan je hem zelf sluiten .
Wil je Joomla!NL steunen? Dat kan met een donatie.

Deze afbeelding is verborgen voor gasten.
Login of registreer om deze te zien.

Jelle
Algemeen Moderator
Algemeen Moderator
Berichten: 13414
Lees meer
Moderators: PeterJuliank92JelleRomke
Tijd voor maken pagina: 0.208 seconden

Wil je Joomla!NL steunen?

Steun Joomla!NLAlle teamleden werken enthousiast, op vrijwillige basis, mee aan Joomla!NL. Maar een website met forum kost nu eenmaal geld. Dus als je Joomla!NL wilt steunen, dan kan dat, graag zelfs!

Lees hier meer informatie

Joomla!NL op Twitter

Op dinsdag 21 juni 2022 zijn Joomla! 4.1.5 en 3.10.10 vrijgegeven. Dit zijn updates die bugs repareren en enkele ve… https://t.co/Jm9MtXtU4y

Op dinsdag 24 mei is Joomla! 4.1.4 vrijgegeven. Dit is een bugreparatie release voor de 4.x serie van Joomla! die v… https://t.co/R0iHAAfPPf

De naam Joomla!® en logo worden gebruikt onder een beperkte licentie met toestemming van Open Source Matters.
Joomlanl.nl is niet verbonden aan en is geen onderdeel van Open Source Matters, Inc, of het Joomla! project.

© 2022 - Joomla!NL | Gehost door Wned